Wat is een spaarhypotheek?

Bij een spaarhypotheek betaalt u iedere maand naast uw hypotheekrente ook een premie voor de zogeheten levensverzekering. De premie is opgebouwd uit een spaardeel en een risicodeel. Het risicodeel zorgt er voor dat bij overlijden de spaarhypotheek vroegtijdig geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Met het spaardeel wordt een bedrag bij elkaar gespaard dat aan het einde van de looptijd precies genoeg is om de gehele hypotheek af te lossen. Een groot voordeel van een spaarhypotheek is het fiscale voordeel. Doordat u tussentijds niet aflost maakt u optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek. Een nadeel van de spaarhypotheek is dat de bijbehorende levensverzekering vaak niet transparant is. Het is niet altijd even duidelijk welk deel van de premie opgaat aan de kosten. Het is daarom erg belangrijk om u goed te laten informeren over de opbouw van de levensverzekering.

Levensverzekering en spaarhypotheek

Een levensverzekering hoort bij een spaarhypotheek. Maandelijks betaalt u naast de hypotheekrente ook een premie voor de levensverzekering. Deze premie is opgebouwd uit een spaarpremie en een risicopremie. De spaarpremie wordt door de bank opzij gezet en u ontvangt hierover een vast percentage rente. De uitkering van de levensverzekering vindt plaats aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Daarnaast kan de uitkering in geval van overlijden ook vervroegd worden uitgekeerd. De hoogte van de uitkering van de levensverzekering is meestal precies genoeg om uw hele hypotheek in één keer af te lossen. De risicopremie zorgt ervoor dat de levensverzekering bij overlijden vervroegd wordt uitgekeerd.

Het is voor ouderen vaak lastiger om een spaarhypotheek te krijgen. De kans is namelijk zeer aanwezig dat een ouder iemand voor het einde van de looptijd van de spaarhypotheek te overlijden komt. Hetzelfde geldt met mensen met (ernstige) gezondheidsproblemen. Omdat hypotheekaanbieders niet graag risico lopen willen zij weten hoe groot het risico is dat u tijdens de looptijd van de hypotheek te overlijden komt. Dit doen hypotheekaanbieders door middel van een gezondheidsverklaring en eventueel een medische keuring. Hypotheekverstrekkers brengen vaak ook een hogere premie in rekening voor ouderen of mensen met gezondheidsproblemen.

Een gezondheidsverklaring is een uitgebreide lijst met vragen over uw gezondheid. Het doel van een gezondheidsverklaring is om te bepalen of de door u aangevraagde spaarhypotheek kan worden aanvaard. De medische adviseur van de hypotheekaanbieder kijkt dus of u, wat betreft uw gezondheid, een aanvaardbaar risico bent voor de hypotheekverstrekker.

Hier vindt u een voorbeeld van een gezondheidsverklaring:

Bij hypotheken hoger dan €150.000 wordt door de meeste hypotheekverstrekkers een medische keuring vereist. Een medische keuring wordt gedaan door een onafhankelijke medische specialist. De kosten van deze medische keuring worden betaald door de hypotheekverstrekker.

Spaarhypotheek en de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Als u spaart of belegt valt uw vermogen normaal gesproken in box 3 inkomstenbelasting. U heeft voor box 3 een vrijstelling tot €19.552 per persoon. Indien u boven dit bedrag uitkomt moet u over het meerdere jaarlijks 1,2% belasting (vermogensrendementsheffing) betalen. Echter indien u een spaarhypotheek heeft biedt de fiscus u de mogelijkheid om de spaarpolis van de spaarhypotheek aan te laten merken als de zogeheten Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). In het geval u hier voor kiest hoeft u gedurende de gehele looptijd van de spaarhypotheek geen vermogensrendementsheffing te betalen over de spaarpolis. In veel gevallen is ook de uiteindelijke uitkering van de Kapitaalverzekering Eigen Woning vrijgesteld van belastingen. Om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeebij uw spaarhypotheek moet u aan een aantal fiscale voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde om uw spaarpolis te laten aanmerken als Kapitaalvermogen Eigen Woning is dat u de uiteindelijke uitkering moet gebruiken voor de aflossing van de spaarhypotheek. Een andere voorwaarde is dat u de verzekering (in dit geval de levensverzekering) minimaal 15 jaar in stand moet houden om te komen tot een belastingvrije uitkering. Klik hier voor meer informatie over de Kapitaalverzekering Eigen Woning.

Voordelen en nadelen van een spaarhypotheek

Een spaarhypotheek heeft zowel voordelen als nadelen. Hieronder vindt u een overzicht met de voordelen en nadelen van een spaarhypotheek.

De voordelen zijn:

  • U geniet een maximale fiscale renteaftrek gedurende de gehele looptijd van de spaarhypotheek. Dit komt omdat er gedurende de looptijd van de spaarhypotheek niet wordt afgelost. U betaald dus steeds weer rente over de hoofdsom.
  • Gelijkblijvende bruto- en netto maandlasten gedurende de gehele looptijd van de spaarhypotheek.
  • Financiële zekerheid voor nabestaanden van de verzekerde. De verzekerde betaald gedurende de looptijd maandelijks een risicopremie. Dankzij deze premie wordt in geval van overlijden de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost.
  • U maakt een hoog rendement bij een spaarhypotheek bij een hoge hypotheekrente.

De nadelen zijn:

  • Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de gehele verzekeringspremie belastingvrij worden ontvangen.
  • Het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek.
  • De geldnemer is vaak op één instantie aangewezen wat betreft verzekeren, lenen en sparen
  • Een spaarhypotheek is minder geschikt voor ouderen
  • Bij een spaarhypotheek is er veelal sprake van een verplichte overlijdensrisico- verzekering.

Spaarhypotheek afkopen

Met een spaarhypotheek bouwt u na verloop van tijd een grote spaarpot op. Bij veel hypotheekverstrekkers kunt u vroegtijdig over dit vermogen beschikken. U hoeft dan dus niet te wachten tot het einde van de looptijd van de spaarhypotheek. Dit kunt u doen door de spaarhypotheek af te kopen. Hypotheekaanbieders brengen echter wel allerlei kosten hiervoor in rekening. Indien u overweegt om uw spaarhypotheek af te kopen kunt u het beste bij uw hypotheekaanbieder informeren of het afkopen van uw hypotheek mogelijk is en welke kosten er in rekening worden gebracht. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de belastingvrijstellingen. De belastingdienst kijkt namelijk naar hoe lang de polis heeft gelopen. Indien uw polis 15 tot 19 jaar loopt is er recht op een vrijstelling van €33.500 per persoon. Indien de polis 20 jaar of meer heeft gelopen is er recht op een vrijstelling van maximaal €147.500 per persoon.

Bankspaarhypotheek

Sinds 2008 is het mogelijk om een bankspaarhypotheek af te sluiten. Een bankspaarhypotheek lijkt erg veel op een normale spaarhypotheek. Met een bankspaarhypotheek bouwt u namelijk ook een spaarpot op waarmee u aan het einde van de looptijd de hypotheek in één keer kan aflossen. Een groot verschil met een normale spaarhypotheek is dat u bij een bankspaarhypotheek spaart via een geblokkeerde spaarrekening en niet via een verzekering. Een belangrijk voordeel aan een bankspaarhypotheek is dat deze een stuk transparanter is dan een normale spaarhypotheek. Daarnaast zijn bankspaarhypotheken vaak een stuk voordeliger dan normale spaarhypotheken. Dit komt met name omdat het overlijdingsrisico meestal niet standaard is meeverzekerd. Indien gewenst dient u dan ook een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.


Artikelen